Welkom
De arbeidsmarkt trekt wederom aan en daarmee wordt het vinden van geschikt personeel ook steeds lastiger. Hierdoor versterken veel bedrijven – na jaren van bezuinigingen – weer hun HR-apparaat, waardoor er een flinke groei is in het aantal Corporate Recruiters en andere ondersteunende functies. Deze tendens zorgt ook voor een wildgroei aan arbeidsbemiddelingsbureau’s en dergelijke ontwikkelingen zorgen ontegenzeggelijk voor een interessant spanningsveld.

Positieverbeteraars
Procruitment zet zich in voor positieverbeteraars binnen een aantal sectoren – Accountancy, Belastingadvies, HRM en Zorg – waarbij het streven is om een goede match te vinden op basis van iemands voorkeuren. Zo kan dat bijvoorbeeld zijn de reisafstand, werkzaamheden, bedrijfscultuur, arbeidsvoorwaarden of een combinatie daarvan. Procruitment kan daarin als intermediair uitkomst bieden en ik kom dan ook graag in contact met professionals die openstaan voor een nieuwe uitdaging. Kortom, maatwerk in recruitment.

Opdrachtgevers
Ook voor opdrachtgevers kan Procruitment van meerwaarde zijn. Niet alleen door het koppelen van positieverbeteraars, maar ook door middel van het oppakken van moeilijk vervulbare vacatures. Zeker binnen de accountancy branche krijgen al relatief snel veel vacatures het predicaat ‘lastig in te vullen’. In die situatie blijkt het dus niet voldoende om als opdrachtgever passief af te wachten, maar zal de arbeidsmarkt actief betreden dienen te worden. Met Talent Hunting als specialiteit kan Procruitment hier een nuttige rol in spelen. Ook hiervoor geldt: maatwerk in recruitment.